Vierasluvat

Myymme vieraslupia pienriistametsästykseen. Seuran ulkopuolinen metsästäjä voi lunastaa Simon Alajoen Linnustajat ry:n vuokraamille alueille vuorokausivieraskortteja.

Vieraskortit oikeuttavat metsästämään pienriistaa noudattaen voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä seuran päätöksiä rauhoitusalueista ja saaliskiintiöistä. Voimassaolevat seuran asettamat rauhoitukset ja saaliskiintiöt löydät Metsästysajat ja saaliskiintiöt- sivulta. Alla on lueteltu viraskorttikohtaiset maksut ja seuran asettamat säädökset.

Vieras on velvollinen jättämään saalisilmoituksen jokaista lunastamaansa korttia kohti. Saalisilmoitus on jätettävä aina, sai metsästäjä saalista tai ei. Ilmoitus tehdään sähköisellä lomakkeella. Saalisilmoitukseen pääset tästä.

Vuorokausivieraskortti: 10 €/päivä

  • Pienriista
  • Vuorokausivieraskortilla EI saa metsästää kaurista
  • Muista saalisilmoitusVuosivieraskortti: 80 €/vuosi

  • Pienriista
  • Vuosivieraskortilla saa metsästää kaurista
  • Muista saalisilmoitus


Pienpetovieraskortti: 20 €/kausi

  • Lupa oikeuttaa pyytämään pienpetoja
  • Lupa myydään ajalle 1.11.(kuluva vuosi) - 30.4.(seuraava vuosi)
  • Luvalla ei saa harjoittaa ajometsästystä

SAALISILMOITUKSEEN PÄÄSET TÄSTÄ

Vieraskorttimyyjien yhteystiedot
1. Ilpo Hiltula, Kaivotie 2, Simo, 040 7712880

2. Reijo Sankala, 0400 690498, Hittikantie 3, Simo

3. Jouni Kemppainen, Ranuantie 110, Simo, 0400 215002

4. Paavo Matala, Ranuantie 147 B, 0400 268668 

5. Antti Jäärni, Ranuantie 197, Simo, 0400 205402

6. Ahti Korpimäki, Pohjoispuolentie 210 A, Simo, 0400 978343

7. Pasi Halttu, Sänkeläntie 4, Maksniemi, 040 5198511

8. Mikko Haapaniemi, Sofiankatu 8, Kemi, 040 7640944