Vierasluvat

Myymme vieraslupia pienriistametsästykseen.

Seuran ulkopuolinen metsästäjä voi lunastaa Simon Alajoen Linnustajat ry:n vuokraamille alueille vieraskortteja.

 

Vieraskortit oikeuttavat metsästämään pienriistaa noudattaen voimassa olevia lakeja ja asetuksia, sekä seuran päätöksiä rauhoitusalueista ja saaliskiintiöistä. Voimassaolevat seuran asettamat rauhoitukset ja saaliskiintiöt löydät Metsästysajat ja saaliskiintiöt- sivulta. Alla on lueteltu vieraskorttikohtaiset maksut ja seuran asettamat säädokset.

 

Vuorokausivieraskortti: 10 €/päivä

  • Vuorokausivieraskortilla EI saa metsästää kaurista

 

Vuosivieraskortti: 70€/vuosi

  • Vuosivieraskortilla saa metsästää kaurista
  • Vuosivieraskortteja myydään rajoitettu määrä metsästyskaudessa. Vuosikortteja voi tiedustella seuran puheenjohtajalta, varapuheenjohtajalta ja rahastonhoitajalta. Heidän yhteystiedot löydät Yhteystiedot- sivulta.

 

Pienpetovieraskortti: 20€/kausi

  • Lupa oikeuttaa pyytämään pienpetoja.
  • Lupa myydään ajalle 1.11.(kuluvavuosi) - 30.4(seuraava vuosi).
  • Luvalla ei saa harjoittaa ajometsästystä.

 

 

 

 

Vieraslupamyyjien yhteystiedot:

 

 

 

Ilpo Hiltula

   

040 7712880

  

Kaivotie 2

 

 

Reijo Sankala

  

0400 690498

  

Hittikantie 3

  

Jouni Kemppainen

  

0400 215002

  

Ranuantie 110

  

Paavo Matala

  

040 7213016

  

Ranuantie 147 B

  

Jaakko Hannila

  

040 5955179

  

Ranuantie 158

  

Antti Jäärni

  

0400 205402

  

Ranuantie 197

  

Pekka Hannila

  

040 7245243

  

Pohjoispuolentie 114

  

Lauri Mikkola

  

040 5696392

  

Pohjoispuolentie 144

  

Tuomo Pääkkö

  

040 8434160

  

Pohjoispuolentie 188

  

Ahti Korpimäki

  

0400 978343

  

Pohjoispuolentie 210 A

 

 

Pasi Halttu

  

040 5198511

  

Sänkeläntie 4, Maksniemi

  Mikko Haapaniemi  040 7640944  Sofiankatu 8, Kemi