Vierasluvat

Myymme vieraslupia pienriistametsästykseen.

Seuran ulkopuolinen metsästäjä voi lunastaa Simon Alajoen Linnustajat ry:n vuokraamille alueille vieraskortteja.

 

Vieraskortit oikeuttavat metsästämään pienriistaa noudattaen voimassa olevia lakeja ja asetuksia, sekä seuran päätöksiä rauhoitusalueista ja saaliskiintiöistä. Voimassaolevat seuran asettamat rauhoitukset ja saaliskiintiöt löydät Metsästysajat ja saaliskiintiöt- sivulta. Alla on lueteltu vieraskorttikohtaiset maksut ja seuran asettamat säädokset.

 

Vuorokausivieraskortti: 10 €/päivä

  • Vuorokausivieraskortilla EI saa metsästää kaurista

 

Vuosivieraskortti: 70€/vuosi

  • Vuosivieraskortilla saa metsästää kaurista
  • Vuosivieraskortteja myydään rajoitettu määrä metsästyskaudessa. Vuosikortteja voi tiedustella seuran puheenjohtajalta, varapuheenjohtajalta ja rahastonhoitajalta. Heidän yhteystiedot löydät Yhteystiedot- sivulta.

 

Pienpetovieraskortti: 20€/kausi

  • Lupa oikeuttaa pyytämään pienpetoja.
  • Lupa myydään ajalle 1.11.(kuluvavuosi) - 30.4(seuraava vuosi).
  • Luvalla ei saa harjoittaa ajometsästystä.

 

 

 

 

Vieraslupamyyjien yhteystiedot:

 

 

 

Ilpo Hiltula

   

040 7712880

  

Kaivotie 2

 

 

Reijo Sankala

  

0400 690498

  

Hittikantie 3

  

Jouni Kemppainen

  

0400 215002

  

Ranuantie 110

  

Paavo Matala

  

040 7213016

  

Ranuantie 147 B

  

Jaakko Hannila

  

040 5955179

  

Ranuantie 158

  

Antti Jäärni

  

0400 205402

  

Ranuantie 197

  

Pekka Hannila

  

040 7245243

  

Pohjoispuolentie 114

  

Ahti Korpimäki

  

0400 978343

  

Pohjoispuolentie 210 A

 

 

Pasi Halttu

  

040 5198511

  

Sänkeläntie 4, Maksniemi

  Mikko Haapaniemi  040 7640944  Sofiankatu 8, Kemi